CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI "CHI TRƯỞNG GIỎI TRÊN INTERNET" NĂM 2020
THÔNG BÁO
TOP THÀNH TÍCH CAO
1
TRƯƠNG THỊ HỒNG DIỆU
10.00
2
PHẠM THỊ LAN
10.00
3
NGUYỄN THỊ KIM LAN
10.00
4
LÊ THỊ NGỌC CHÂU
10.00
5
LÊ THỊ HÀ
10.00
ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA
1
Phường Hiệp Thành
90
2
Phường Chánh Nghĩa
89
3
Phường Phú Thọ
70
4
Phường Hoà Phú
51
5
Phường Phú Hòa
43